Priemyselné správy

Bezpečnostné opatrenia pri používaní bezkontaktného infračerveného čela

2020-07-18
Bezpečnostné opatrenia pri používaníbezdotykový infračervený teplomer na čele:
1. Pri meraní telesnej teploty by mal byť prístroj namierený na stred čela a nad stred obočia a udržiavať ho vo zvislej polohe. Meracia časť nemôže byť zakrytá vlasmi. Vzdialenosť medzi nástrojom a čelom je asi 5-10 cm.
2. Ak testovaná osoba pochádza z miesta, kde sa teplota prostredia merania veľmi líši, mala by zostať v testovacom prostredí najmenej 30 minút a pred meraním počkať, kým je teplota v súlade s prostredím, inak je meranie výsledky budú ovplyvnené.
3. Chladné obklady na čele pacientov s horúčkou, potením a inými opatreniami na chladenie spôsobia, že výsledky merania budú nízke, preto by ste sa v tomto prípade mali vyhnúť meraniu.
4. Okolité prostredie testovanej osoby musí byť stabilné a nedá sa merať na miestach s veľkými prúdmi vzduchu, ako sú ventilátory a vývody vzduchu.
5. Nepoužívajte prístroj vonku ani na miestach so silným slnečným žiarením.
6. Ochranné sklo predných šošoviek je krehké, pri jeho používaní preto venujte pozornosť.

7. Nedotýkajte sa infračervených šošoviek prstami.

Non-contact Forehead Infrared Thermometer