Priemyselné správy

Základné zatriedenie a rozdelenie masiek

2020-07-02

Masky možno rozdeliť do dvoch kategórií: lekárske / nelekárske.

Ako už názov napovedá, lekárske masky sa používajú hlavne na lekársku ochranu, ktorú možno rozdeliť do troch typov: lekárska ochrana, lekárska chirurgia a jednorazová lekárska starostlivosť;

Nelekárske masky sa nazývajú aj osobné ochranné masky, ktoré možno podľa svojich použiteľných scenárov rozdeliť na antikoakumulácie. Častice a denná ochrana. Masky na rôzne účely majú rôzne technické požiadavky a rôzny rozsah použitia.