Priemyselné správy

Definícia masky KN95

2020-05-21
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov Norma GB2626-2006 vyhlasovaná Štátnou správou pre dohľad nad kvalitou, inšpekciou a karanténou a Výborom pre riadenie národnej normalizácie, jednotky, ktoré vyrábajú protiprachové masky, musia získať výrobné a prevádzkové licencie v súlade so zákonom a výrobné technické špecifikácie všetkého prachu. masky musia zodpovedať príslušným normám. Norma stanovuje výrobné a technické špecifikácie výrobkov na ochranu dýchacích ciest a má prísne požiadavky na materiál, štruktúru, vzhľad, výkon, filtračnú účinnosť (odolnosť proti prachu), respiračnú odolnosť, metódu detekcie, identifikáciu produktu a balenie protiprachových masiek. Materiál protiprachovej masky musí byť nedráždivý a alergický na pokožku a filtračný materiál nie je škodlivý pre ľudské telo; štruktúra protiprachovej masky by sa mala pohodlne používať; Účinnosť filtrácie olejovitých častíc musí byť vyššia ako 95%. Spomedzi nich nie je hodnota 95% priemernou hodnotou, ale minimálnou hodnotou, takže priemerná hodnota skutočných výrobkov je väčšinou stanovená nad 99%.